Envellecer

A enorme riqueza varietal conxugada coas diferentes técnicas enolóxicas orixina as múltiples posibilidades que se dispoñen para elaborar un viño.

Na enotecnia xunto ás continuas innovacions que se van aplicando, as veces de xeito indiscriminado, tamén se recuperan sistemas de elaboración tradicionais perfeccionados.

En canto a materia prima, as variedades de vitis vinifera diferencianse polas suas características que definen as diferentes potencialidades de cada unha delas para seren elaboraradas, asi clasificanse entre outras calidades pola carga aromática, existindo variedades mui aromáticas, aromáticas e pouco aromáticas, tamén se poden distinguir variedades con vocación de durar no tempo, adquirindo co envellecemento outros matices, gañando complexidade e profundidade.

Do albariño é coñecida entre outras muitas a primeira calidade, mais sobre esta última referida a lonxevidade, pesan muitas dúbidas, sobre todo para consumidores finais do viño nos que funciona a regra do“albariño do ano´´

Vamos dando tombos, estuvemos a piques de mandar ás coleccions ampelográficas a numerosas variedades autóctonas, algunhas cun presente puxante coma o godello pero que chegara a ficar reducida a unhas poucas hectáreas, pasando pola teima das variedades mellorantes, no noso caso reducida aos tintos. O tombo que nos ocupa é o da“crianza´´do albariño, tempos e anadas investidos en pasar pola madeira a unha variedade de elevadisimo potencial aromático e acusada personalidade, que na gran maioria das ocasions ficaba reducida, ou máis sutilmente non deixaba outro recordo que os da madeira, cando non o do simples taboleiro golpeando as papilas e a pituitaria, e o do seu prezo a conciencia.

Os que sempre rexeitaron o contacto do albariño coa madeira teñen optado desde hai tempo pola crianza sobre lias en depósitos de aceiro inoxidabel, con resultados de gran interese na lonxevidade e nas calidades dos viños elaborados. Viños vellos que non teñen contacto coa madeira buscando o potencial de envellecemento que posue o albariño e que fuxen do consumo inmediato do ano.

No caso dos adeptos ao paso por madeira os experimentos teñen pasado polo tamaño dos recipientes, de menor a maior capacidade, polo edade dos mesmos, de novos a ter máis dun uso, polo momento do paso pola madeira: na fermentación, na fermentación maloláctica, nas duas, nas anteriores fases máis na crianza, na crianza só, etc. Os resultados son viños con máis integración das calidades do viño coa madeira e unha evolución máis positiva no tempo, pero sempre coa pegada da madeira.

aceiro.jpgbarricas-4.jpgbarricas-3.jpg

Duas tendencias unidas polo mesmo obxectivo: durar no tempo e rachar coa idea e coa inercia do “albariño do ano´´que andamos.

Os comentarios están pechados.