Volver á orixen

Unha vez recuperadas, estudiadas e postas en valor as castes propias das distintas denominacions de orixen e indicacions xeográficas do Pais, o camiño, o único que agora toca andar seria o de xunguir os seus viños co territorio que representan, e ainda máis logo o de estabelecer as diferenzas e as peculiariedades, de habelas, das variedades, […]

Lumeiras co Pradio

Aparecen unha tras outra as lumeiras, pequenos puntiños iluminando a ria desde a outra banda. Na noite de San Xoan… a noite, os desexos máis profundos, gravados no máis fondo, son revelados ás forzas da terra, da lua, do mar, do lume, do cosmos e dos devanceiros, invocados cunha copa dos bagos que so coñecen […]

in-formación

As modas ou as tendencias no Mundoviño parecen sucederse ó ritmo entoado baixo a batuta dos prescriptores máis adiantados, asi a todo son os viticologos-enólogos máis creativos, inspirados ou experimentados, pero sempre baseados no respecto e coñecemento da tradición, posuidores dunha extensa cultura vitivinícola e as doses suficientes de intuir o futuro, son quens de […]

Viño de encostas de xistos

Bicasme… se pecho os ollos fico co verdecente dos teus reflexos… imaxinandome no pequeno paraiso que ofreces… entre o branco espido e luminoso da froitas, brancas e espidas como a tua pel de flor… branca sedosidade, corpo de tacto envolvente que esconde a vibrante paixón que acelera os sentidos no seu paso… no final, a […]

Ribeiro

Os viños de Rueda pasan por ser, no mercado do estado español, o contrapunto cualitativo ós brancos galegos, teimudamente comparados ó albariño das Rias Baixas, como din. A semana pasada estuvemos en Mendivinia, feira de viños de Rueda que se celebra en Medina del Campo, e pudemos comprobar, por medio dun importante número das adegas […]

… Deslicei-me no teu branco, dunas sedosas que me acariñaban. Perdin-me mais unha ves naquela profundidade verde transparente circular meteorito de xade nos meus olhos proxectar-se… permanentemente

Sameiras 1040

Antonio Cajide Gulin forma parte do grupo de colleiteiros elaboradores que despois de traballaren noutros mesteres alleos á tradición vitivinícola familiar, decide abandonalos para voltar ás suas orixenes, exemplos coma ál abondan no Ribeiro e tamén nas outras denominacions galegas. O camiño non ten outra que, no viñedo, recuperar as castes tradicionais brancas e tintas, […]