Titerogakaet / Vulcanalia

Alisios do Atlántico surcando unha illa que se deixa ventilar, aliviando quenturas pasadas, limpando a vista e o pensamento, din que despois de dez anos este vento volve tolos ós azoutados por el, será ós godos, porque os conejeros surfean entre as ráfagas coa tranquilidade e a pausa dun monxe tibetano nas chairas máis nítidas […]

o viño non para

Anada 2013: boa, moi boa ou excelente, iso dará igual… pois o teu rumbo a torcer non alcanzará. Estamos alcanzando a velocidade de cruceiro, esa que nos ha levar onde queiramos. Neste momento o rumbo é a busca da máxima expresión, do que sexa onde sexa, alá onde esta se atope. Nesta travesía hai varias […]