Ribeiras do Morrazo i.x.p.

As ribeiras do Morrazo xa son, vitícolamente, unha indicación xeográfica protexida. Así, as bisbarras vitivinícolas atlánticas das rías máis baixas, forman agora un puzzle fragmentado en tres pezas regulamentarias, articulando un mesmo espazo xeoclimático: Ría de Arousa: IXP Barbanza-Iria na súa ribeira norte e D.O. Rías Baixas coa “subzona” Val do Salnés na ribeira sur. […]